esma

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
  Ideal fur Anfanger!
  Kostenloser Unterricht!

 • FinMax
  FinMax

  2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued .

ESMA postpones publication dates for annual non-equity transparency calculations and quarterly SI data

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is .

ESMA promotes coordinated action regarding benchmarks external audit requirements

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a .

ESMA extends MiFID II/MiFIR transparency review report consultation to 14 June 2020

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has .

ESMA sets out supervisory expectations on publication of investment funds periodic reports

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, today issues a .

ESMA is closed for the Easter holidays

The European Securities and Markets Authority (ESMA) is closed for the Easter holidays from Wednesday 8 April and.

ESMA issues an opinion on Hungarian product intervention measures

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has .

École
Supérieure
des Métiers
Artistiques

Journées Portes Ouvertes en ligne !

Le Chant du Design, écho créatif !

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
  Ideal fur Anfanger!
  Kostenloser Unterricht!

 • FinMax
  FinMax

  2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

années préparatoires
pour vous former aux Arts

de réussite aux examens
en moyenne en 2020

de réussite aux examens
en moyenne en 2020

d’insertion professionnelle
à 9 mois post diplôme

Bienvenue à l’ESMA

L’ESMA est une école d’arts appliqués qui compte plus de 25 ans d’expérience, et qui a vu naître bon nombre de graphistes, photographes, designers d’espace ou encore animateurs 3D.

Reconnue à l’international pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Design d’Espace, Design Graphique et Cinéma d’Animation 3D, mais aussi trois années préparatoires. Son objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu’ils accomplissent pleinement leurs envies créatives.

Présente à Montpellier, Montréal, Toulouse, Lyon et Nantes, notre école d’arts appliqués propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants.

Isabelle Teissèdre,
DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE

Продається торгове приміщення (магазин).

Перший поверх в житловому будинку. Приміщення нежилого фонду.

Продаж від власника — юридичної особи.

Прохідне місце, інвестиційна нерухомість.

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

опосеред-

кована

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство «ЕСМА», ідентифікаційний код 01267886, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі — Товариство), станом на 06.05.2020 року
№ з/п Особа, якій прямо або опосеред-ковано належить 100% акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосеред-ковано володіє 100% акцій Товариства Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бене-фіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ», 32252776 100 0 100 відсутній

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01267886
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4505297 044 4505297
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.esma.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

Згiдно з вимогами статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», в порядку, передбаченому статтею 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства» було здiйснено обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв ПрАТ «ЕСМА».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
18.04.2020
(дата)

Пам»ятка акціонеру

Шановний акціонере ПрАТ «ЕСМА»!

Повідомляємо Вам, що відповідно до статті 65 -2 Закону України «Про акціонерні товариства» найближчим часом буде проводитись обов’язковий викуп акцій ПрАТ «ЕСМА» (далі – Емітент) у його акціонерів. Ціна викупу становить 112,65 (сто дванадцять гривень 65 коп.) грн. за одну акцію.

Виплата грошових коштів за акції ПрАТ «ЕСМА» буде здійснюватись ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу).

З метою отримання грошових коштів Вам необхідно звернутись до Емітента за контактами:

ПІБ контактної особи: Фастовщук Вікторія Анатоліївна

тел.: +38 044 450 52 03

адреса для листування: 03115, м. Київ, вулиця Миколи Краснова, 27

електронна пошта: [email protected]

Документи, які необхідно пред’явити Емітенту для подальшого отримання грошових коштів за акції:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • фізичні особи – резиденти мають також пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • у разі звернення до Банку спадкоємців Акціонера, слід надати документ, що посвідчує право на спадщину (засвідчені копію або оригінал свідоцтва про право на спадщину);
 • деталі банківського рахунку у разі здійснення виплати у безготівковому вигляді (є обов’язковим для сум більше 10 000,00 грн.).

* У разі зміни та/або невідповідності ідентифікаційних даних Акціонерів даним, зазначеним на зворотному боці цього листа (для фізичних осіб – прізвище. ім’я по батькові, реквізити документів, що засвідчують особу), слід надати документи, що засвідчують відповідні зміни (оригінали або належним чином засвідчені копії). Більш детально дивись у розділі «УВАГА».

* Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Емітент після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів передає інформацію до Банку для перерахування коштів на (картковий) рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, для здійснення виплати відповідних коштів готівкою.

Виплата грошових коштів готівкою (застосовується лише для фізичних осіб-резидентів України).

Сума виплати не може перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень.

Виплата грошових коштів готівкою здійснюється у відділенні Банку, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 22.

З усіх питань, які у вас виникнуть стосовно порядку підтвердження своїх персональних даних або порядку отримання грошових виплат за акції, прохання звертатися до Емітента за вищевказаними контактами.

Банк, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, виконує вимоги норм та правил, які стосуються міжнародних санкцій згідно вимог Ради ООН, Європейського Союзу та OFAC, дотримується політики Групи Креді Агріколь та внутрішніх документів Банку з відповідних питань з метою уникнення накладення на Групу Креді Агріколь та Банк санкцій з боку Ради ООН, Європейського Союзу та/або OFAC.

Банк не несе відповідальності перед Платником, Емітентом та Бенефіціаром за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо Рахунку, грошових коштів та операцій за Рахунком, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Банку, Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

УВАГА!

Документи, якими необхідно підтвердити зміни, які відбулися в Ваших персональних даних:

В випадку невідповідності Ваших існуючих персональних даних, вказаних в документах, які необхідно пред’явити для отримання грошових виплат за акції з даними вказаними у Переліку та на зворотному боці цього листа, та у випадку звернення з боку спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, необхідно додатково надати такі документи та/або вчинити такі дії:

 1. у разі зміни прізвища, імені, по батькові, надається оригінал або нотаріально завірена копія одного з наступних документів в залежності від тих даних, невідповідність яких необхідно усунути:
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
 • свідоцтво про зміну прізвища;
 • свідоцтво про зміну імені;
 • свідоцтво про зміну ім’я по батькові;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 1. у випадку обміну паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, надається довідка органу Міграційної служби України, що підтверджує обмін старого паспорта або іншого документа, який посвідчує особу із зазначенням його реквізитів (які наведені на зворотному боці цієї довідки), на новий (актуальний) паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
 2. у випадку звернення до Банку спадкоємця, який не встиг переоформити право власності на акції Товариства в системі депозитарного обліку, необхідно пред’явлення свідоцтва про право на спадщину;
 3. у випадку звернення до Банку представника акціонера за довіреністю, необхідно надання нотаріально завіреної довіреності або її нотаріально засвідченої копії з повноваженнями на отримання коштів. У разі звернення до Банку батьків або інших законних представників малолітньої особи необхідно надати оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження такої особи та документ, що посвідчує особу представника;
 4. у разі звернення до Банку опікуна акціонера необхідно надати рішення суду про встановлення опіки;
 5. у випадку обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти (накладення заборони відчуження грошових коштів), право вимоги на які має акціонер Товариства (його спадкоємець чи правонаступник або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), то необхідно вчинити дії щодо зняття обтяження грошових коштів (зняття заборони відчуження грошових коштів) відповідно до чинного законодавства України та документів, щодо яких встановлювалося обтяження.

Документи, видані за межами України, повинні бути легалізовані у встановленому порядку та переведені на українську мову (у разі, якщо вони складені на іншій мові, аніж російська).

Після надання документів, в повному для здійснення ідентифікації обсязі, Банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Ненадання акціонерами необхідних документів для здійснення їх ідентифікації, відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову від здійснення виплати грошових коштів за акції з боку Банку.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
  Ideal fur Anfanger!
  Kostenloser Unterricht!

 • FinMax
  FinMax

  2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Wie viel in binäre Optionen zu investieren
Schreibe einen Kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: